NEW ALBUM’S TITLE AND COVER ART REVEALED

Poland’s black / death metal act DEVILISH IMPRESSIONS has set “The I” as the title of its new album, due later in the year. The disc was recorded at several studios, including Dobra 12 Studio Studio and Icaros Studio to eventually get mixed and mastered at Impressive-Art Studio by Przemyslaw Nowak who also handled vocals recording sessions as well as guitars re-amping. The album’s artwork, design and layout were created by Infected Minds.

The I cover“The I”, a follow-up to the MLP “Adventvs” released last year via Hammerheart Records, is the group’s 4th full-length album and is said to be their darkest, heaviest and most intriguing offering to date…

As commented by the group’s driving force Quazarre of what stands behind the title chosen for their newest record:

“Not only it’s a phonetic acronym of the band’s name (The I = DI) but, above all, it reflects the manifesto we stand for since the horde’s day one, which is the notion of freedom of choice and will, a self-determination that actually places us in a centre of the Universe as we perceive it. A supremacy of an individual over any external factors being imposed on us by others, with special emphasis on religion with its convictions, dogmas and paradigms. “The I” is a rebellious manifesto targeted against all those who stand opposed to anything that drives us towards individual perfection…”

Founded in 2000, formerly as a studio project and transformed into a regular live- band six years later, DEVILISH IMPRESSIONS merges the fierceness of traditional Black and Death metal with a subtle dose of ethereal melodies. Throughout the years they found the right balance between those seemingly opposing elements to eventually create their own, distinctive sonic path. Critically acclaimed records and intense live rituals brought upon mankind while touring all over the Old Continent have earned them an honorable reputation and thus they’ve grown into one of the most intriguing acts to emerge out of Poland’s extreme music scene.

Not many bands out there are brave enough to reach beyond their stable framework. DEVILISH IMPRESSIONS, on the contrary, keeps pushing boundaries further out with each consecutive release and it is their unpredictable variability that makes them as dangerous as they are unstoppable…

https://www.facebook.com/devilishimpressions/
https://www.facebook.com/ImpressiveArt/
https://www.facebook.com/dobra12studio/
https://www.facebook.com/InfectedMindsAlliance/

*********

ZESPÓŁ UJAWNIA TYTUŁ I OKŁADKĘ NOWEJ PŁYTY

Najnowszy krążek polskich black / death metalowców DEVILISH IMPRESSIONS zatytułowano “The I”, jego premiera ma się odbyć jeszcze w tym roku. Album został zarejestrowany w kilku miejscach: Dobra 12 Studio, Icaros Studio oraz Impressive-Art Studio gdzie pod okiem Przemysława Nowaka zreampowano gitary, nagrano wokale, po czym całość poddano miksom i masteringowi. Okładkę, layout i design zaprojektował Infected Minds. “The I”, następczyni MLP „Adventvs” wydanej rok wcześniej nakładem Hammerheart Records, jest 4. płytą długogrającą zespołu, w opinii twórców najmroczniejszą, najcięższą i najbardziej intrygującą spośród wszystkich, jakie powstały do tej pory…

Znaczenie tytułu nowej płyty wyjaśnia lider grupy, Quazarre:

„To nie tylko fonetyczny akronim nazwy zespołu (The I = DI) ale, przede wszystkim, bezpośrednie odzwierciedlenie manifestu, którego sztandary niesiemy ze sobą od początku naszego istnienia – manifestu gloryfikującego pojęcie wolności wyboru i niczym nieograniczonej woli; swoiste samookreślenie, które sytuuje nas w centrum Wszechświata, jakim go postrzegamy. To memoriał głoszący wyższość jednostki ponad jakimikolwiek czynnikami zewnętrznymi narzucanymi nam przez innych, ze szczególnym wskazaniem na religię z jej dogmatami i ‘jedynie słusznymi’ wzorcami.

„The I” to niepokorny manifest skierowany przeciwko wszystkim stojącym w opozycji względem tego, co pomaga nam w nieustannym doskonaleniu samych siebie…”

Założony w roku 2000, pierwotnie jako projekt studyjny, przekształcony w pełnoprawny zespół sześć lat później, DEVILISH IMPRESSIONS w swojej twórczości łączy dzikość tradycyjnego Black i Death metalu z subtelną dozą eterycznych melodii. Przez lata grupie udało się znaleźć odpowiedni balans pomiędzy tymi przeciwstawnymi – wydawałoby się – elementami, by ostatecznie wkroczyć na muzyczną ścieżkę, tak bardzo wyróżniającą ją spośród innych. Dzięki świetnie przyjętym przez fanów i media albumom oraz koncertom zagranym niemal w całej Europie, od wybrzeży Portugalii aż po Ural, zespół zyskał sobie sławę niezmordowanych, nieustannie poszukujących wędrowców, czyniącą go jednym z bardziej intrygujących aktów na mapie polskiej sceny muzyki ekstremalnej.

Niewiele jest zespołów wystarczająco odważnych, by sięgnąć poza ramy ustalone przez siebie w obrębie własnej twórczości. W przeciwieństwie do nich, DEVILISH IMPRESSIONS z każdym kolejnym wydawnictwem te granice przekracza i to właśnie jego nieprzewidywalne zróżnicowanie czyni go tak niebezpiecznym, jak i nie do zatrzymania…

This entry was posted in News. Bookmark the permalink.